• 1
  • 2
  • 3

Dumo Rajko

U Stocu je sada župnik i dekan Don Rajko Marković.

Rođen 11. studenog 1953. u Prenj – Dubravama od roditelja: +Milenka i +Ruže r. Marčinko.

Kršten 15. studenog 1953. u Prenju u župnoj crkvi sv. Mihovila Arkanđela, a krstio ga je up. župe don Ivan Kordić.

Krizman 25. lipnja 1961. u Prenju.

Niža osnovna škola u Prenju, 1960. - 1964. i viša osnovna u Crnićima, 1964. - 1968.

Sjemenište – klasična gimnazija u Dubrovniku, 1968. - 1972.

Vojni rok u Postojni i Ljubljani, 1972. - 1974.

Teološki studij u Sarajevu, 1974. - 1980.

Sv. red đakonata primio 17. travnja 1977.

Za svećenika zaređen u Gracu na Petrovdan, 29. lipnja 1978.

Mlada misa u Prenj-Dubravama na Veliku Gospu, 15. kolovoza 1978.

Kapelan u Gabela Polju 1980.

Kapelan u Hrasnu, 1980. - 1983.

Župnik i upravitelj Svetišta Kraljice Mira u Hrasnu, 1983. - 1999.

Župnik u Stocu, 1999. -