• 1
 • 2
 • 3
 • Sv. Mise kroz tjedan u 7,00 sati ujutro, a misne nakane imate na oglasnoj ploči.
 • Sv. Mise u sljedeću nedjelju su 3 redovito: 8,00, 9,30 i 11,00 sati, a danas je samo 1 sv. Misa u crkvi u 9,00 sati, a druga sv. Misa na Bačniku u 11,00 sati.
 • U utorak, 15. lipnja je sv. Vid, zaštitnik Boljuni i Podosoja, sv. Misa u Boljunima u 11,00 s., a prigoda za sv. ispovijed prije sv. Mise.
 • Mlada Misa: Braćo i sestre, pred nama je Mlada Misa našega o. Stanka Pažina, subota, 3. srpnja. Mole se svi uzvanici da svoj dolazak potvrdite najkasnije do 15. lipnja na brojeve telefona koje imate u pozivnicama. I još jedna napomena: Za sve one koji nemaju privatni prijevoz za mladomisnički ručak, koji će biti na Bišću Polju u svečanoj dvorani Venera, bit će od crkve organiziran prijevoz autobusom, pa koji žele poći autobusom i vratiti se natrag, neka se, također, jave na iste bojeve telefona.
 • Ministrantski susret svih naših župnih ministranata bit će u četvrtak, 17. lipnja u 9,00 sati kod naše župne crkve, zajednička molitva i fotografiranje, pa na našem Velikom igralištu kod crkve Ministrantski turnir u nogometu i ostale športske aktivnosti za koje ćemo se dogovoriti. Uprava HNK Stolac ustupit će nam taj dan Igralište i sve potrebito za utakmice, na čemu im unaprijed zahvaljujemo. Vodstvo ministranata s predsjednikom neka dođe u četvrtak, u 8,15 sati da nabavimo hranu i piće za taj dan i da sve postavimo u Dvoranu za mlade, koja će ministrantima čitavo vrijeme biti na raspolaganju. Dumo će taj dan počastiti ministrante, kako to običavamo svake godine, za njihov plemeniti rad u crkvi i oko crkve tijekom čitave godine. Svi su ministranti pozvani na ovaj susret!
 • CnaK: u dnu crkve imate još prošloga broja CnaKa po cijeni od 4 KM., Radosna Vijest 2 KM.
 • Ako tko ima kakvih obveza u Župnom uredu, neka dođe odmah poslije sv. Mise.
 • Poslije sv. Mise, po ustaljenom protokolu, idemo kroz Grad na Centar kod Spomenika podignutom HVO-u, gdje će biti prigodna ceremonija odavanja počasti našim poginulim hrvatskim braniteljima i Molitva za pokoj njihovih duša.
 • A sada ćemo na kraju sv. Mise zapjevati Tebe Boga hvalimo, jer smo na kraju nastavne i vjeronaučne godine i na taj ćemo način zahvaliti Bogu za sva dobročinstva i milosti koje je našoj školskoj djeci i mladeži udijelio u prošloj školskoj i vjeronaučnoj godini. Pjevači!