Galerija

Pregleda:
galerija 35
Stolac je povijesni grad u kojem je kršćanstvo zaživjelo već u prvim stoljećima...
galerija 36
Kapelica u Kruševu
galerija 37
Kapelica sv. Nikole, Grahovišta
galerija 38
Kapelica Presvetog Srca Isusova, Ljubinje
galerija 39
Pastoralno-duhovni centar Trebinjsko-mrkanske biskupije
galerija 40
Preko 300 mladih svih uzrasta aktivno je uključeno u život župe
galerija 41
Dječji zbor "Modra rijeka"
galerija 42
Karitativna sekcija župe Stolac
galerija 43
Pjevačka skupina "Vidoštačka kraljica"
galerija 44
Dječji zbor "Slavuji"
galerija 45
Djevojačka pjevačka skupina "Angelus"
galerija 46
Župna ekipa MŽKNL Crkve u Hrvata
galerija 47
"Klapa 6" sastavljena je od mladih ministranata
galerija 48
Dramska sekcija
galerija 49
Apostolski maturantski zbor
galerija 50
Ministranti, župnikova desna ruka