Galerija

Pregleda:
galerija 19
Dvorana za mlade u sklopu pastoralnog centra
galerija 20
Umjetnička galerija i Etnografsko-etnološki muzej
galerija 21
Muzej starina hrvtaskog naroda stolačkog kraja
galerija 22
Galerija umjetnina čuva 50-ak vrijednih djela hrvatskih autora
galerija 23
Lurdska špilja podignuta je 2008. povodom 150. obljetnice Gospe Lurdske
galerija 24
Spomenik žrtvama Druguoga svjetskog i Domovinskog rata župe Stolac
galerija 25
Blagoslov spomenika sv. Ilije, zaštitnika župe
galerija 26
Trg sv. Ilije proroka
galerija 27
Župna kuća
galerija 28
Ugodni ambijent dvorišta župne kuće
galerija 29
Natpis pored ulaza u župnu kuću
galerija 30
Postaja budućeg Križnog puta
galerija 31
Kuća časnih sestara
galerija 32
Brdo Križevac i stari grad Vidoški
galerija 33
Procesija uz Križni put na Križevcu
galerija 34
Obredi Velikog Petka na Križevcu