• 1
  • 2
  • 3

NAJAVA: CJELONOĆNO KLANJANJE NA VELIKI ČETVRTAK U Svetoj noći s Velikog Četvrtka na Veliki Petak od 8,00 s. na večer do 8,00 s. ujutro, organiziramo u našoj crkvi Cjelonoćno klanjanje pred Presvetim.

Čitavu će se noć pred Presvetim izmjenjivati naši mladi: apostoli i bakljonoše-maturanti, folklor i ostala naša mladež, a vi možete dolaziti preko cijele noći kad je kome zgodno i u tišini moliti za svoje potrebe, možete dolaziti pojedinačno, obiteljski, grupno, kako želite.

Raspored noćnog klanjanja s Velikog Četvrtka na Veliki Petak od 8,00 s. na večer do 8,00 s. ujutro:

20:00 - 20:30 DUMO I MINISTRANTI - POČETAK KLANJANJA
20:30 - 21:00 IVAN MARIĆ I IVAN STIJEPIĆ
21:00 - 21:30 MARKO ŠUTALO I BOŽEN MILANOVIĆ
21:30 - 22:00 MARKO VUKIĆ I ERNEST DŽAKULA
22:00 - 22:30 BRUNO PAPAC I STIJEPAN STANIĆ
22:30 - 23:00 ANTE RAGUŽ I GABRIEL BUZUK
23:00 - 23:30 BORNA ŠUTALO I ANTE RAGUŽ
23:30 - 00:00 MARKO JUKO  I TOMA ALEKSIĆ
00:00 - 00:30 DANIEL RAGUŽ I JOSIP PREVIŠIĆ
00:30 - 01:00 IVAN BRAĆ I ANTE MARKOVIĆ
01:00 - 01:30 IVAN ALEKSIĆ I VLADIMIR JERINIĆ
01:30 - 02:00 BOŠKO RAGUŽ  I LUKA  MARIĆ
02:00 - 02:30 ILIJA PERUTINA I MARKO RAIČ
02:30 - 03:00 IVAN RAIČ I KREŠIMIR GOLUŽA
03:00 - 03:30 IVAN RAGUŽ I LUKA PAPAC
03:30 - 04:00 MARIJANA ANDRIĆ I MARIJA VUKIĆ
04:00 - 04:30 MIRKO MARIĆ I MATEJ ŠUTALO
04:30 - 05:00 TOMISLAV RADIĆ I ZVONIMIR VUJNOVIĆ
05:00 - 05:30 MAGDALENA PAŽIN I RENATA KNEŽEVIĆ
05:30 - 06:00 MILIJANO ANĐELO JARAK I KRISTIJAN ŠUTALO
06:00 - 06:30 KREŠIMIR ŠUTALO I MARIN BOŠKOVIĆ
06:30 - 07:00 MATEJ BOŠKOVIĆ I GABRIJEL MARIĆ
07:00 - 07:30 DARIJA PERIĆ I EMANUELA PERIĆ
07:30 - 08:00 DUMO I MINISTRANTI - ZAVRŠETAK KLANJANJA