• 1
  • 2
  • 3

U 150 GODINA BILO JE U STOCU 12 ŽUPNIKA:

1Fra Oracio iz Torina (1863 - 1867) - 4 godine

2Don Lazar Lazarević (1867 - 1899) – 32 godine

3Don Vide Putica (1899 - 1907) - 8 godina

4Don Marijan Vujnović (1907 - 1919) - 13 godina

5Don Andrija Majić (1919 - 1930) - 11 godina

6Don Marko Zovko (1930 - 43) - 13 godina

7Fra Inocent Penavić (1945)

8Don Đuro Kulaš (1946)

9Don Anđelko Babić (1947-1980) - 33 godine

10Don Petar Vuletić (1980 - 1982) - 2 godine

11Don Mato Puljić (1982 - 1999) - 17 godina

12Don Rajko Marković (1999 - )


KAO KAPELANI U ŽUPI SU DJELOVALA OVA ČETRNAESTORICA SVEĆENIKA:

1Don Petar Marković (1889)

2Don Andrija Majić, stariji (1916 - 1917)

3Don Petar Leventić, stariji (1932 - 1933)

4Don Ante Zrno (1934 - 1936)

5Don Andrija Majić, mlađi (1936 - 1939)

6Don Stjepan Batinović (1939 - 1941)

7Don Drago Bevanda (1974 - 1975)

8Don Stanko Puljić (1975 - 1979)

9Don Radoslav Zovko (1979 - 1983)

10Don Božo Polić (1983 - 1988)

11Don Tadija Pavlović (1994 - 1995)

12Don Ivica Boras (1994 - 1995)

13Don Gordan Božić (1998 - 2000)

14Don Nikola Menalo (2000 - 2002).