Galerija

Pregleda:
galerija 01
Župna crkva sv. Ilije Proroka Stolac
galerija 02
Crkveni kalež koji je 2009. pronađen na tlocrtu kršćanskog hrama na centru Stoca
galerija 03
Sv. Ilija, zaštitnik župe Stolac
galerija 04
Noćna panorama grada Stoca
galerija 05
Iznikao je Stolac na obali bistre Bregave
galerija 06
Spomen na tisućitu godišnjicu Trebinjske biskupije
galerija 07
Župna crkva sv.Ilije Proroka
galerija 08
Raskošna unutrašnjost stolačke crkve
galerija 09
Impozantni glavni oltar župne crkve
galerija 10
Nove orgulje,djelo braće Link
galerija 13
Veliki zbor "Mladi"
galerija 14
Zvonik sa satovima na sve četiri strane
galerija 15
Župni čitači i volonteri
galerija 16
Isusov grob u župnoj crkvi
galerija 17
Pastoralni centar "Sv. Leopold Bogdan Mandić
galerija 18
Župna dvorana pastoralnog centra